Zadbane Ogrody

PostHeaderIcon

alt

Wiele rolin wystpujcych w naszych ogrodach pochodzi z klimatu cieplejszego. S delikatne i naraone na przemarznicie w okresie ostrych polskich zim. eby zapobiec wyginiciu lub czciowemu przemarzniciu naszych drzew, krzeww i bylin naley je zabezpieczy przed szkodliwym dziaaniem mrozu.

Do rolin szczeglnie podatnych na przemarzanie s, m.in.: raneczniki, re, wrzosy, magnolie, hortensje, niektre iglaki i trawy ozdobne, itd.

Zabezpieczenia wymagaj take roliny ozdobne wieo posadzone oraz drzewa i krzewy szczepione. Ponadto roliny, ktre ze wzgldu na uksztatowanie terenu i krajobraz, w ktrym rosn naraone s na dziaanie silnych wiatrw, co potguje dziaanie mrozu.

Roliny powinno si zabezpiecza, ju po pierwszych przymrozkach lecz przed nastaniem mrozw (z reguy jest to listopad). Zbyt wczesne zabezpieczenie moe powodowa gnicie rolin a zbyt pne ich zmarznicie. Naley rwnie pamita eby nie okry rolin zbyt grub warstw oraz aby przed przystpieniem do zabezpieczania obficie je podla, gwnie iglaki, rododendrony oraz wrzosy.

Zabezpieczanie drzew, krzeww oraz bylin polega w zalenoci od gatunku roliny na okorowaniu, kopczykowaniu, owiniciu lub okryciu.

* Korowanie i kopczykowanie polega na zabezpieczeniu korzeni rolin.

Korowanie to wysypanie/uoenie pewnego materiau na podoe wok roliny. Do tego zabiegu moemy uy kory sosnowej, gazi wierku a nawet zgrabionych lici (jeli nie ma na nich ladw chrowi szkodnikw), kompostem lub mulczem. Zgromadzony materia wysypujemy wok roliny na wysoko ok. 5-10cm.

Zabieg ten mona stosowa do wikszoci rolin w ogrodzie, pamitajc o dopasowaniu odczynu materiau do potrzeb konkretnej roliny.

Kopczykowanie natomiast polega na usypaniu kopca z ziemi (np. torfu). Kopczykuje si gwnie re.

* Owijanie i okrywanie dotyczy gwnie wikszych krzeww, drzew, traw ozdobnych oraz rolin o delikatnych pczkach. Poprzez ten zabieg zabezpieczamy pie, pdy, pczki oraz miejsce szczepienia rolin.

Do owijania stosuje si gwnie materiay pcienne, baweniane, biae, ktre umoliwiaj przepyw powietrza i nie nagrzewaj si od soca. Dobrym materiaem jest np. biaa agrowknina. Sprawdza si ona w zabezpieczaniu iglakw, krzeww liciastych, rolin szczepionych a nawet ranecznikw czy juk (ze wzgldu na swoj elastyczno). Dobrym zabezpieczeniem jest take okrywanie rolin mat trzcinow, bambusow, gaziami iglakw czy te som. Materiay te chroni roliny w podobny sposb co bawena czy agrowknina.

Oprcz ochrony rolin przed mrozem, niektre z nich naley zabezpieczy take przed niegiem. Polega to na zwizywaniu rolin sznurem tak aby zalegajcy na rolinach nieg ich nie uszkodzi.Zwizuje si gwnie rozoyste iglaki, due trawy ozdobne (np. miskanty, turzyce) oraz juki. Zabieg ten pozwoli nam uchroni roliny przed szkodliwym dziaaniem niegu.