Zadbane Ogrody Rola trawnika

Rola trawnikw


Trawnik jest nieodzown czci kadego ogrodu, stanowi jego najbardziej uytkowan i reprezentacyjn cz. Jednak rola trawnika w ogrodzie przydomowym czy innym terenie zieleni jest o wiele wiksza. Peni on m.in. funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne.

Znaczenie trawnikwalt

Trawniki peni rol biologiczn i zdrowotn, m.in.:
- oczyszczaj powietrze ze szkodliwych dla czowieka metali cikich oraz gazw,
- stawiaj zapor dla skaenia gleby,
- wytwarzaj due iloci tlenu,
- tumi haas,
- chroni podoe przed nadmiernym nasonecznieniem,
- osabiaj prdko wiatru,
- chroni gleb przed erozj i wymywaniem skadnikw pokarmowych,
- wskutek intensywnego parowania z rolin zwikszaj wilgotno powietrza, gwnie w warstwie przygruntowej, co powoduje obnienie temperatury nawet o kilka stopni w okresie upaw,
- jako silnie zadarnione tereny ocieniaj gleb zapobiegajc w ten sposb parowaniu z niej wody,
- stanowi miejsce schronienia dla wielu zwierzt.


?Zielone dywany? maj take znaczenie estetyczne:
- rozwijaj poczucie pikna i estetyki,
- agodz ostre zarysy i nierwnoci terenu,
- dobrze utrzymane nadaj ogrodowi schludny i estetyczny wygld,
- s neutralnym elementem czcym pozostae skadniki ogrodu takie jak drzewa, krzewy, rabaty, elementy maej architektury,
- korzystnie dziaaj na ukad nerwowy i samopoczucie.

alt
Ponadto:
- we wspczesnym wiecie peni du rol rekreacyjn i sportow, poprzez zapewnienie miejsc do zabaw, gier, wypoczynku, a take jako nawierzchnie na stadionach i boiskach sportowych,
- peni te funkcje ochronne, poprzez zadarnianie terenw specjalnych jak skarpy, nasypy, pobocza drg oraz funkcje rekultywacyjne na terenach zdegradowanych.

Ze wzgldu na funkcje jakie peni ?zielony dywan? warto utrzymywa go w jak najlepszym stanie. Podstaw piknego wygldu trawnika jest bowiem jego odpowiednie zaoenie oraz pniejsza pielgnacja. Trawniki, szczeglnie te przydomowe wymagaj wiele pracy, lecz potrafi odwdziczy si wspaniaym wygldem i cieszy oko soczyst barw zieleni.