Zadbane Ogrody

PostHeaderIcon

 

Zielony ogród zim

Iglakizima
Zim gówn ozdob kadego ogrodu stanowi drzewa i krzewy iglaste. S one istotnym elementem terenów zieleni, nadajcym atrakcyjnoci, poprzez rónorodny pokrój, wielko oraz barwy. To wanie iglaki decyduj w najwikszym stopniu o piknie naszego ogrodu zim. Naley wic o nich pamita podczas planowania ogrodu.

Iglaki moemy podzieli ze wzgldu na wielko, pokrój, barw oraz funkcj jak peni w krajobrazie. Znajomo tych cech pozwoli nam wybra gatunki najbardziej odpowiadajce naszym potrzebom.

Ze wzgldu na wielko, iglaki dzielimy na wysokie (powyej 20m), rednio wysokie (10-20m) oraz niskie (do 10m).
Roliny wysokie stosujemy przede wszystkim jako podstawowy element kompozycji stanowicy to dla reszty rolin. Iglaki redniowysokie stanowi uzupenienie przednich czci ukadu, natomiast gatunki niskie mog uzupenia caoksztat kompozycji oraz wypenia przerwy midzy rolinami wyszymi.

Do wysokich rolin iglastych nale naturalne formy, m.in.:
-jody pospolitej (Abies alba),
-jody mandurskiej (Abies holophylla),
-jody koreaskiej (Abies koreana),aranacja zieleni
-cedra atlantyckiego (Cedrus  atlantica),
-wierka pospolitego (Picea abies),
-wierka biaego (Picea glauca),
-wierka serbskiego (Picea omorica),
-wierka kujcego (Picea pungens),
-sosny limby (Pinus cembra),
-sosny koreaskiej (Pinus koraiensis),
-sosny wejmutki (Pinus strobus),
-sosny pospolitej (Pinus sylvestris),
-daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii),
-mamutowca olbrzymiego (Sequoiadendron giganteum),
-ywotnik olbrzymi (Thuja plicata),
-choina kanadyjska (Tsuga canadensis),
-choina zachodnia (Tsuga heterophylla).

Iglaki redniej wielkoci to gównie:
-cyprysik Lawsona ‘Alumii’, ‘Erecta’, Virdis’ (Chamaecyparis lawsoniana),
-cyprysik nutkajski ‘Glauca’, ‘Pendula’ (Chamaecyparis nootkatensis),
-cyprysik tpouskowy (Chamaecyparis obtusa),
-cyprysik groszkowy ‘Plumosa’ (Chamaecyparis pisifera),
-jaowiec chiski (Juniperus chinensis),
-jaowiec wirginijski (Juniperus virginiana),
-wierk pospolity ‘Cupressina’, ‘Finedonensis’, ‘Virgata’ (Picea abies),
-wierk kujcy ‘Hoopsii’, ‘Koster’ (Picea pungens).

Niskie formy iglaków to m.in.:iglaki
-cyprysik Lawsona ‘Columnaris’, ‘Fletchrii’, ‘Lane’(Chamaecyparis lawsoniana),
-cyprysik tpouskowy ‘Crispii’, ‘Gimborn’ (Chamaecyparis obtusa),
-cyprysik groszkowy ‘Aurea’, ‘Boulevard’, ‘Plumosa’ (Chamaecyparis pisifera),
-jaowiec chiski ‘Columnaris’, ‘Keteleeri’, ‘Monarch’ (Juniperus chinensis),
-jaowiec pospolity ‘Hibernica’, ‘Suecica’, (Juniperus communis),
-wierk pospolity ‘Aurea’, ‘Barryi’ (Picea abies),
-wierk kaukaski ‘Gracilis’ (Picea orientalis),
-ywotnik zachodni ‘Ellwangeriana’, ‘Europe Gold’ (Thuja occidentalis),
-ywotnik wschodni (Thuja orientalis).

Równie wan cech zimozielonych rolin iglastych jest ich pokrój, który w duym stopniu urozmaica kompozycj ogrodow. Zestawianie rolin o rónych ksztatach nadaje zielecowi ciekaw form. Wyróniamy pokrój kolumnowy, stokowy, rozoysty, pocy, kulisty oraz o zwisajcych pdach. Roliny o formie kolumnowej, stokowej bd rozoystej wykorzystywane s najczciej na nieformowane ywopoty, ciany zieleni oraz to dla reszty kompozycji.

Mog te stanowi, pojedynczo lub w grupie, dominant w krajobrazie. Iglaki poce mog peni funkcj okrywow, stanowic doskonay zamiennik dla trawy w ogrodzie. Wypeniajc znaczn przestrze podoa zmniejszaj równie ilo pracy podczas pielgnacji terenów zieleni. Drzewa i krzewy o ksztacie kulistym oraz o zwisajcych pdach peni z reguy rol akcentów w kompozycji. Pojedyncze okazy lub zestawienia kilku rolin daj efekt rónorodnoci formy ogrodu.

Do rolin o pokroju kolumnowym zaliczamy gównie:
-cyprysik Lawsona ‘Columnaris’, ‘Ellwoodii’, ‘Erecta Virigis’ (Chamaecyparis lawsoniana),
-jaowiec wirginijski ‘Skyrocket’ (Juniperus virginiana),
-cis pospolity ‘Fastigiata’ (Taxus baccata),
-ywotnik zachodni ‘Smaragd’, ‘Columna’ (Thuja occidentalis).

Pokrój stokowy posiadaj :
-jaowiec chiski ‘Keteleerii’, ‘Monarch’, ‘Stricta’ (Juniperus chinensis),
-cyprysik Lawsona ‘Kórnik’, ‘Argentea’, ‘Ivonne’ (Chamaecyparis lawsoniana),
-wierk biay ‘Conica’ (Picea glauca),
-wierk kujcy ‘Glauca’ (Picea pungens),
-ywotnik zachodni ‘Sunkist’ (Thuja occidentalis).

Iglaki o pokroju rozoystym to:roliny kuliste
-jaowiec poredni ‘Mint Julep’, ‘Pfitzeriana’ (Juniperus x media),
-jaowiec wirginijski ‘Grey Owl’ (Juniperus virginiana),
-cyprysik groszkowy ‘Boulevard’ (Chamaecyparis pisifera),
-sosna pospolita ‘Nana’ (Pinus sylvestris).

Roliny poce to m.in.:
-jaowiec pocy ‘Glauca’, ‘Blue Chip’,’Repens’ (Juniperus horizontalis),
-jaowiec pospolity  ‘Hornibrookii’, ‘Nana Aurea’ (Juniperus communis),
-jaowiec rozesany (Juniperus procumbens),
-jaowiec uskowaty ‘Blue Carpet’, ‘Blue Spider’ (Juniperus squamata),
-mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata),
-wierk pospolity ‘Procumbens’ (Picea abies).

Do rolin o pokroju kulistym nale:
-ywotnik zachodni ‘Danica’, ‘Globosa’ (Thuja occidentalis),
-wierk biay ‘Alberta Globe’ (Picea glauca),
-sosna górska ‘Gnom’, ‘Mops’ (Pinus mugo),
-ywotnik zachodni ‘Danica’, ‘Globosa’ (Thuja occidentalis).

Iglaki o zwisajcych pdach to:
-cyprysik Lawsonia ‘Pendula’ (Chamaecyparis lawsoniana),
-jaowiec pospolity ‘Horstmann’ (Juniperus communis),
-wierk pospolity ‘Pendula’ (Picea abies).

Ogromne znaczenie dla wizualnego odbioru ogrodu, szczególnie zim, ma barwa rolin. Wród iglaków spotykamy roliny o rónych odcieniach zieleni, koloru zocistego, niebieskiego oraz pstre. czenie rónych barw podobnie jak wielkoci czy pokroju rolin pozwala nada ogrodowi dynamizmu oraz wydoby prawdziwe pikno.

Do najciekawszych gatunków o odcieniu zocistym nale:alt
-jaowiec poredni ‘Old Gold’ (Juniperus x media),
-cis pospolity ‘Elegantissima, ‘Semperaurea’ (Taxus baccata),
-ywotnik zachodni ‘Aurescens’ (Thuja occidentalis),
-ywotnik wschodni ‘Aurea Nana’ (Thuja orientalis),
-cyprysik groszkowy ‘Filifera Aurea’ (Chamaecyparis pisifera).

Kolor niebieski posiadaja m.in.:
-jaowiec uskowaty  (Juniperus squamata),
-jaowiec skalny ‘Blue Arrow’ (Juniperus scopulorum),
-jaowiec wirginijski ‘Blue Arrow’, ‘Hetz’ (Juniperus virginiana),
-wierk kujcy ‘Koster’, ‘Hoopsii’, ‘Glanca Pendula’ (Picea pungens).

Iglaki pstre to przede wszystkim:
-cyprysik groszkowy ‘Nana’, ‘Aureovariegata’, ‘Plumosa’ (Chamaecyparis pisifera),
-jaowiec chiski ‘Stricta Variegata’ (Juniperus chinensis),
-jaowiec poredni ‘Blue and Gold’ (Juniperus x media),
-jaowiec sabiski ‘Variegata’ (Juniperus sabina)
-wierk kujcy ‘Biaobok’ (Picea pungens),
-wierk pospolity ‘Finedonensis’ (Picea abies),
-ywotnik olbrzymi ‘Zebrina’ (Thuja plicata).

Roliny iglaste peni w krajobrazie róne funkcje. Mog stanowi to dla reszty kompozycji (iglaki wysokie), wypenienie (rednio wysokie, niskie), mog peni funkcj okrywow (roliny poce), by elementem dominujcym w kompozycji (drzewa i krzewy wysokie lub o ciekawym pokroju i barwie).

Naley jednak pamita, i rol jak maj peni roliny w ogrodzie, okrelamy sami, poprzez zdefiniowanie wymaga jakie ma spenia zagospodarowana przestrze.
Biorc pod uwag trzy gówne cechy rolin iglastych naley pamita o równowadze i harmonii w doborze gatunków. Zbyt dua rónorodno prowadzi do chaosu i nieadu w przestrzeni. Watro zastosowa zasad pitra rolinnego, czyli rozmieszczenia rolin od najwyszych do najniszych, przy czym iglaki poce warto urozmaici rolinami o pokroju kulistym bd o zwisajcych pdach.

Dodatkowo warto wprowadzi w kompozycj rolin zielonych, iglaki zociste lub o niebieskim odcieniu, co nada ogóowi dynamizmu. Dziki takiemu zestawieniu rolin iglastych ogród zim nie bdzie odstrasza i nudzi, lecz bdzie cieszy a jego wacicieli napawa dum.

Zimozielone roliny liciastealt
Coraz wiksz popularnoci ciesz si drzewa i krzewy niegubice lici na zim. Mimo, i w tej porze roku króluj iglaki, na uwag zasuguj take roliny liciaste. Zastosowanie ich w ogrodzie zrónicuje kompozycj rolinn pod wzgldem struktury oraz faktury. Dodatkow korzyci z zastosowania rolin liciastych jest ich zmienno w cigu roku, kiedy kwitn, przebarwiaj si lub wydaj owoce. S one take alternatyw dla osób nie przepadajcych za iglakami, gdy dziki zachowaniu lici w miesicach zimowych daj podobny efekt co rolinno iglasta.

Do najciekawszych zimozielonych rolin liciastych zaliczamy:
-mahonia pospolita (Mahonia aquifolium),
-bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens),
-berberys Juliany (Berberis julianae),
-berberys gruczokowy (Berberis verruculosa),
-berberys Wilsona (Berberis wilsoniae),
-bluszcz pospolity (Hedera helix),
-ostrokrzew kolczasty (Ilex quifolium),
-pieris japoski (Pieris japonica),
-suchodrzew chiski (Lonicera pileata),
-lawenda wskolistna (Lawandula angustifolia),
-ognik szkaratny ‘Orange glow’, ‘Red column’ (Pyracantha coccinea),
-trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gold’ (Euonymus europaeus),
-róanecznik (Rhododendron),
-runianka japoska (Pachysandra terminalis),
-wrzos pospolity (Calluna vulgaris),alt
-wrzosiec czerwony ‘Snow Queen’ (Erica carnea).

Roliny o ozdobnej korze, owocach

Zim elementami dekoracyjnymi ogrodu bd take drzewa i krzewy o ozdobnej korze oraz owocach. Roliny te szczególnie przycigaj uwag ze wzgldu na zachowanie takich kolorów jak czerwie czy pomaracz, które w miesicach zimowych s rzadko spotykane a zastosowanie ich w ogrodzie  nadaje mu niezwykego uroku.

Nale do nich:
-dere rozogowy ‘Flaviramea’ (Cornus stolonifera)- o ótej korze,
-dere biay (Cornus alba)- o czerwonej korze,
-brzoza czarna (Betula nigra)- o pomaraczowej korze,
-brzoza biaa chiska (Betula albo-chinesis)- o pomaraczowej lub czerwonej korze,
-brzoza brodawkowata (Betula pendula)- o biaej korze,
-klon palmowy (Acer palmatum)- o czerwonej korze,
-rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)- o pomaraczowych owocach,
-berberysy (Berberis)- o pomaraczowych i czerwonych owocach,
-igra pozioma (Cotoneaster horizontalis)- o czerwonych owocach,
-nieguliczka biaa (Symphoricarpos albus)- o biaych owocach.
   
Wane jest, aby wprowadza do ogrodu obok innych rolin, imozielone roliny iglaste, liciaste oraz te ozdobnej korze czy owocach. Dziki temu nasz ogród cieszy i jest równie zielony zim jak i latem. Stosowanie rónorodnoci tych rolin daje niebyway efekt kompozycji i pikno caoci ogrodu.