Zadbane Ogrody Po co nam projekt

PostHeaderIcon Po co nam projekt

Projekt ogrodu to istotny element zagospodarowania terenu

Jeli chcemy osign efekt harmonijnego i spjnego ogrodu, odpowiadajcego naszym marzeniom i potrzebom warto pomyle o wykonaniu planu zagospodarowania.

Projektowanie ogrodw

Plan czy projekt powstaj na papierze, ale nawet podejmujc prb naszkicowania dziaki i ogrodu, zaczynamy si zastanawia jak chcielibymy eby nasz ogrd wyglda, co ma si w nim znajdowa, jakie chcemy posadzi roliny, jakie mamy wyobraenie ogrodu. Takie przemylenie zagospodarowania dziaki jest niezmiernie wane, pozwala unikn wielu bdw i pochopnych decyzji a take daje wiksze szanse na osignicie wymarzonego celu.

Naley mie wiadomo, e sadzc roliny, budujc ma architektur czy cieki w ogrodzie przeksztaceniu ulega okrelona przestrze. Istot tego jest, aby wszystkie elementy zawarte w terenie byy ze sob zharmonizowane. Miejsca wypoczynku, ziele reprezentacyjna, ogrody warzywne czy miejsca rekreacji a take oglna kolorystyka i uyte materiay powinny by spjne, tworzy nierozerwaln cao oraz nadawa niepowtarzalnego charakteru naszemu ogrodowi. Skadniki te powinny by take dopasowane do stanu istniejcego dziaki, inaczej bowiem bdzie wyglda projekt dziaki w lesie, nad jeziorem, w miecie, na wsi, na terenie o zrnicowanej rzebie terenu a inaczej na terenie paskim.

Projekt suy po to, aby dokadnie zaplanowa dany teren. Okreli nasze potrzeby, cele, marzenia, funkcje ogrodu a take stopie trudnoci pniejszej pielgnacji.

zakadanie zieleni

Poprawnie opracowany projekt pomaga nam okreli poszczeglne etapy realizacji ogrodu, co w danym czasie i jak naley zrobi. Ponadto pozwala unikn najczstszego bdu w doborze rolin wynikajcego z nieznajomoci gatunkw i odmian oraz osiganych przez nich wielkoci. W projekcie okrelona jest docelowa wielko rolin, ich rozmieszczenie odpowiada rozmiarom rolin dorosych. Kwestia odpowiedniego doboru gatunkw jest jednym z waniejszych treci projektu.

Starannie zagospodarowany ogrd powinien by poczeniem funkcjonalnoci, efektywnoci oraz spenienia marze. Powinien by wany dla osb, ktre na swojej dziace chc osign poczucie harmonii, spjnoci i konsekwencji zarwno ze swoimi marzeniami i potrzebami a take architektur i otaczajcych krajobrazem.

schody lene z podkadw kolejowych Rabata geometryczna