Zadbane Ogrody

PostHeaderIcon

Styl i koncepcja projektowa

Ogrd zosta zaprojektowany w stylu nowoczesnym, speniajcym funkcj reprezentacyjno-wypoczynkow.

Na wybr koncepcji projektowej wpyny zarwno potrzeby i wymagania docelowych uytkownikw oraz otoczenie dziaki jak rwnie elementy terenu takie jak: nawierzchnia ze starobruku na podjedzie, pokrgy, drewniany taras a take architektura budynku mieszkalnego.

Ogrd nowoczesny w Giycku

Istotnym zaoeniem projektowym byo take stworzenie ogrodu atwego w pielgnacji a jednoczenie interesujcego i kolorowego. Biorc pod uwag wszystkie czynniki wybrano koncepcj nowoczesnego ogrodu, o prostych, dugich liniach z pokrgymi i kwadratowymi rabatami oraz zrnicowanym wypenieniu.

Realizacja projektu

Zaoenie ogrodu rozpoczto od przekopania terenu i usunicia nieczystoci. Nastpnie okrelono spadki i wyrwnano podoe.

Po wykonaniu prac ziemnych, wyznaczono i uoono obrzea rabat oraz opaski wok domu. Do wykonania obrzey wykorzystano taki sam materia, z ktrego zbudowano wczeniej podjazd. Starobruk sprawdza si jako materia na obrzea, gwnie dziki swojej wytrzymaoci, funkcjonalnoci oraz estetycznemu wygldowi. Czerwony kolor materiau efektownie oddzieli rabaty od trawnika. Ciekawym aspektem jest poczenie rabat rolinnych przy domu z opask. Cz opaski zostaa zakomponowana na rabat przechodzc w ochronn opask. Nastpnym etapem byo rozoenie i przymocowanie maty szkkarskiej na rabatach z rolinnoci. Kiedy wszystko zostao przygotowane przystpiono do wykonania nasadze.

adne ogrody w Giycku

Rolinno

Roliny wykorzystane w ogrodzie to przede wszystkim drzewa szczepione i krzewy atwe w pielgnacji. Nale do nich roliny iglaste: jaowiec pocy ?Prince of Wales?, modrzew europejski ?Repens?, wierk pospolity ?Nidiformis?, wierk kujcy ?Biaobok?, ywotnik zachodni ?Golden Globe?, ywotnik zachodni ?Smaragd?. Z rolin liciastych wykorzystano: leszczyna o czerwonych liciach, bukszpan wieczniezielony, forsycja porednia ?Lynwood?, hortensja drzewiasta ?Annabelle?, piciornik krzewiasty ?Goldstar? oraz ?Annete?, tawua japoska ?Golden Princess?, krzewuszka cudowna ?Eva Rathke?, wierzba caolistna ?Pendula?.

ogrody w Giycku

W ogrodzie posadzono take kilka gatunkw bylin dla urozmaicenia i nadania koloru, m.in.: barwinek pospolity, floks szydlasty, godzik kropkowany, sasanka zwyczajna, serduszka cudowne, gailardia ocista, lawenda wskolistna, rogownica kutnerowata, funkia sieboldiana oraz ?Sum and Substance? a take papro.

zadbane ogrodyogrody

Wanym elementem kompozycji rolinnej jest turzyca muskedoska posadzona wzdu tarasu, ktra podkrela nowoczesny wygld podestu a take winobluszcz piciolistkowy przy ogrodzeniu.

adne ogrody w Giycku

Ponadto w ogrodzie powsta kcik owocowy, w ktrym posadzono malin, porzeczk czarn i czerwon, agrest, borwk amerykask i poziomk jadaln. W jednej z kwadratowych rabat posadzono wini jako nawizanie do kcika owocowego a po zamontowaniu trejay przy tarasie, r pnc.

adne ogrody w Giyckuadny ogrd w Giycku

Na rabacie po lewej stronie budynku zakomponowano wirtualn ciek midzy rolinami. W pokrgych rabatach, wpisanych w rabaty wypenione kor, posadzono roliny penice funkcj dominant: z tyu budynku ronie wierzba caolistna ?Pendula?, a w pokrgu naprzeciwko tarasu leszczyna o czerwonych liciach. Kolejnym etapem byo wypenienie rabat z rolinnoci. Rabaty znajdujce si wok domu i rabaty pokrge wypeniono kamieniem tuczonym a pozostae ozdobn kor sosnow. Na kocu dowieziona zostaa ziemia urodzajna do docelowego poziomu trawnika. Nastpnie wykonano cieki z imitacji podkadw kolejowych.

ogrody w GiyckuOgrd w Giycku

Po ponownym spulchnieniu i wyrwnaniu podoa, zasiana zostaa trawa. Interesujcym detalem w ogrodzie sta si gaz umieszczony na rabacie przy wejciu na posesj. Doskonale komponuje si z rolinnoci i oywia rabat a rowy odcie odzwierciedla kolor materiau uytego na obrzea rabat.

projektowanie ogrodw

Wszystkie materiay zastosowane przy zakadaniu ogrodu, m.in. drewniane trejae przy tarasie, starobruk na obrzeach rabat, imitacja podkadw kolejowych, tucze jako wypenienie rabat oraz oglna prosta kompozycja projektowana zoyy si na nowoczesny, nieco formalny oraz interesujcy i estetyczny ogrd, w ktrym mona odczu spokj oraz harmoni.

Ogrody w Giycku

Treja przy tarasie

projektowanie ogrodw

Pookrga rabata wypeniona kamienie tuczonym