Zadbane Ogrody

PostHeaderIcon

Koncepcja i zaoenia projektowe

Podstawowym zaoeniem projektowym ogrodu byo uzyskanie efektu uporzdkowanego ogrodu reprezentacyjnego a jednoczenie kolorowego i dynamicznego, gdzie mona poczu ad i harmoni.

W zwizku z tym projekt ogrodu opiera si na kompozycji geometrycznej- kwadratach, prostoktach, koach oraz liniach prostych i symetrii. Zastosowane ksztaty rabat oraz ukad i gatunki rolin zostay dostosowane take do zabudowy mieszkalnej i istniejcej nawierzchni w sposb pozwalajcy uzyska harmoni oraz nada dynamiki caemu zaoeniu. Takie zestawienie ksztatw i rozmieszczenie rabat pozwolio uzyska efekt ogrodu nowoczesnego i reprezentacyjnego a jednoczenie nastrojowego i kolorowego.

Ogrd geometryczny koo Giycka

Etapy realizacji

Pierwszym etapem prac w ogrodzie byo przekopanie gruntu i usunicie nieczystoci. Na przygotowany teren zostaa narzucona warstwa ziemi urodzajnej. Grunt zosta wyrwnany i zniwelowany.

Nastpnie wykonano obrzea rabat. Do tego celu wykorzystano zielone obrzee trawnikowe wysokoci 10cm. Obrzee zostao umiejscowione tak, aby nie wystawao ponad poziom przyszego trawnika. Na wyznaczonych rabatach pooono mat szkkarsk, zapobiegajc nadmiernej utracie wody z gleby i zmniejszajc wzrost chwastw. Kolejnym etapem byo wykonanie nasadze. Uyta rolinno cechuje si bogat kolorystyk, ozdobnoci lici, kwiatw i pokroju oraz zmiennoci pr kwitnienia. Przy doborze rolin kierowano si take uzyskaniem efektu ogrodu atrakcyjnego we wszystkich porach roku.

Projektowanie ogrodw Mazury

Roliny wykorzystane w ogrodzie

Prace rozpoczto od posadzenia rolin iglastych, s to m.in.: ywotnik zachodni w odmianach ?Brabant?, ?Golden globe?, ?Smaragd?, ?Sunkist?, jaowiec chiski ?Stricta?, jaowiec pocy ?Prince of Wales?, jaowiec uskowy ?Blue Carpet?, modrzew europejski ?Repens? oraz wierk biay ?Alberta Globe?.

Zakadanie ogrodw Giycko

Nastpnie posadzone zostay roliny liciaste, do ktrych nale drzewa: klon jesionolistny ?Flamingo?, brzoza brodawkowata ?Purpurea?, gg poredni ?Paul?s Scarlet?, liwa winiowa ?Pisardii?, jarzb szwedzki oraz krzewy: rne gatunki berberysw, dere biay ?Sibirica?, perukowiec podolski ?Ancot?, hortensja drzewiasta ?Anabelle?, magnolia, pcherznica kalinolistna ?Luteus?, piciornik krzewiasty, wierzba caolistna ?Hakuro-nishiki?, ?Pendula?, tawua japoska oraz kilka odmian krzewuszki cudownej i ranecznika. Po wykonaniu nasadze drzew i krzeww przystpiono do sadzenia bylin. W projekcie wystpuje gwnie: dbrwka rozogowa, rozchodnik okazay, liliowiec ogrodowy, piwonia chiska, kosaciec syberysjki, floks szydlasty, godzik siny, dzwonek karpacki, sasanka zwyczajna, starzec wenisty a take kilka odmian funkii oraz wrzosy i wrzoce. Kompozycji dopeniaj trawy ozdobne gwnie turzyca muskedoska i miskant chiski.

Ogrd geometryczny Ogrd geometryczny koo Giycka

 

 

 

W uytkowej czci ogrodu, midzy rolinami ozdobnymi znalazy si rwnie roliny owocujce i zioa, np. borwka amerykaska, porzeczka czarna, poziomka jadalna oraz mita pieprzowa i szawia. Natomiast w czci ogrodu ze starodrzewem dla podkrelenia klimatu lenego posadzono parzydo lene, zawilce, papro oraz konwali majow.

ogrody Giycko Ogrd

 

 

 

Do wykonaniu nasadze rabaty zostay wypenione w zalenoci od pooenia ozdobn kor sosnow, biaym grysem lub kamieniem polnym frakcji 1-3cm.

ogrody MazuryOgrd geometryczny koo Giycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim etap realizacji ogrodu byo wykonanie trawnika. Na przygotowanym wczeniej podou zostaa uoona trawa z rolki. Dziki temu od razu osignity zosta zamierzony efekt i mona byo cieszy si gotowym ogrodem.

W ostatnim czasie w ogrodzie zostaa usytuowana drewniana hutawka oraz wykonana cieka z imitacji podkadw kolejowych. Ogrd ronie, rozwija si i z kadym rokiem cieszy coraz bardziej.

Zakadanie ogrodw Mazury

Widok lewej strony ogrodu

 

Ogrd geometryczny koo Giycka

cieka z imitacji podkadw kolejowych, w tle rabata z bylinami i jrzbem szwedzkim

 

Pielgacja ogrodw Giycko Ogrd koo Giycka

Klon jesionolistny 'Flamingo' Ra pnca na trejau

 

Ogrd geometryczny koo Giycka Ogrd geometryczny koo Giycka

 

 

Byliny kwitnce wiosn i latem

 

Ogrd geometryczny Giycko

Widok na rabat z przodu ogrodu