Zadbane Ogrody Etapy powstawania projektu

PostHeaderIcon Etapy powstawania projektu

? Rozmowa z klientemogrd leny pozezdrze

Pierwszym etapem rozpoczynajcym prac nad projektem jest rozmowa z wacicielem dziaki. Podczas pierwszej rozmowy z reguy dowiadujemy si informacji podstawowych takich jak: lokalizacja i wielko dziaki, uksztatowanie terenu oraz podstawowe wymagania klienta odnonie ogrodu. Pozwala to okreli w jakim przedziale cenowym znajdzie si projekt.

? Wizyta na dziace

Obejrzenie gruntu warto poczy z jednoczesnym spotkaniem z jego wacicielem. Rozmowa z klientem w terenie jest czsto bardzo owocna. Wsplne studiowanie dziaki przynosi efektowne rozwizania projektowanie ogrodw orzyszwynikajce z potrzeb i marze klienta oraz pomysw projektanta. Podczas takiej rozmowy okrelamy dokadne wymagania klienta. Dowiadujemy si o wyobraeniach na temat przyszego ogrodu, jego zastosowaniu, charakterze i funkcji jak ma peni a take ujciu w projekcie maej architektury, elementw wodnych czy nawierzchni. Istotne jest aby dowiedzie si take jaki rodzaj gleby wystpuje na dziace, jaka jest dostpno wody oraz czy w ziemi przebiegaj kable instalacyjne.

? Inwentaryzacja

Kolejnym etapem opracowywania projektu jest inwentaryzacja terenu. W tym celu pomocne s mapy geodezyjne oraz sytuacyjno-wysokociowe. Jeli waciciel gruntu dysponuje mapami, projektantowi atwiej jest dokona reszty pomiarw. Na map nanoszone s elementy, ktre ju istniej, np. drzewa i krzewy, podjazdy, cieki czy altany oraz wszelkie zmiany od warstwic naniesionych na map sytuacyjno-wysokociow. Na tym etapie okrela si rwnie kierunki wiata i zwizane z tym miejsca soneczne i zacienione.

? Koncepcje projektowe

Po zebraniu potrzebnych informacji i danych przystpujemy do opracowywania kilku koncepcji zakadanie ogrodwprojektowych. Koncepcje s zarysem kompozycji i ksztatu ogrodu, czsto wykonuje si je odrcznie. Wykonanie ich ma na celu przedstawienie rnych rozwiza na danym terenie, zastosowania rnego rodzaju kompozycji: swobodnej, geometrycznej czy mieszanej, ukadu ogrodu a w rezultacie nadanie mu okrelonego charakteru. Koncepcja projektowa jest baz do opracowania projektu gwnego.

? Wybr koncepcji

Po wykonaniu kilku koncepcji, omawiamy je z klientem. Zadaniem architekta jest przedstawienie rnych opcji na ogrd, przyblienie i scharakteryzowanie moliwych rozwiza i zwizanych z nimi przyblionych kosztw. Oczywicie ostatecznego wyboru dokonuje klient.

? Projekt

Gdy wybierzemy najbardziej odpowiadajc naszym oczekiwaniom koncepcj projektow przystpujemy do opracowania projektu. Niezalenie od rodzaju wybranej koncepcji, projekt gwny zawsze zawiera okrelony podzia funkcjonalny terenu- na cz reprezentacyjn (przed budynkiem mieszkalnym), uytkow, rekreacyjn czy gospodarcz. Wzorujc si na tym podziale sporzdzamy szczegy projektu. pielgnacja ogrodwNa etapie tworzenia planu ogrodu jestemy w staym kontakcie z klientem, wsplnie dopracowujc detale. Projekt moe zosta wykonany w sposb techniczny, gdzie oznaczenia drzew, krzeww, bylin i innych elementw s zgodne z przyjtymi normami lub moe by graficzny, gdzie projektant sam dobiera oznaczenia. Projekt graficzny jest z reguy wykonywany w kolorze i jest bardziej efektowny. Jednak na obu rodzajach projektw znajduj si legendy i oznaczenia, ktre umoliwiaj czytanie projektu. Ponadto projekt jest robiony w skali, ktrej warto take znajduje si na rysunku. Po ukoczeniu projektu (tzw. rysunku) przystpujemy do wykonywania czci opisowej. Znajduje si w niej m.in. opis przedmiotu opracowania oraz opis techniczny zawierajcy przede wszystkim wykaz rolinnoci, sposb i etapy realizacji projektu, informacje o sposobie pielgnacji rolin a take bilans materiaw oraz kosztorys. Cz graficzna i opisowa powinny zosta wykonane w taki sposb, aby klient sam mg podj si zaoenia ogrodu.

? Ceny projektwpielgnacja ogrodw

Koszt sporzdzenia projektu jest cile uzalenione od wielkoci dziaki i stopnia skomplikowania przyszego ogrodu oraz od treci projektu.

Przykadowe ceny projektw:

-koncepcja projektowa rabaty o wielkoci 25x5m (plan techniczny komputerowy, dobr i wykaz rolin) ? moe kosztowa od 100 do 250z,

- projekt ogrodu o powierzchni ok.1000m2 (projekt techniczny, komputerowy, cz opisowa) - to koszt od 450 do 1000z,

- projekt ogrodu o powierzchni ok. 7000m2 (inwentaryzacja drzewostanu, projekt graficzny, cz opisowa - moe kosztowa od 2000 do 4000z.